TRÌNH ĐỘ TIẾNG ĐỨC ĐI DU HỌC KÉP TẠI ĐỨC?

TRÌNH ĐỘ TIẾNG ĐỨC ĐI DU HỌC KÉP TẠI ĐỨC?
19/11/2023 03:09 PM 114 Lượt xem

  Chứng minh trình độ tiếng Đức, ít nhất đạt trình độ bậc B1 (hoặc bậc A2 đối với trường hợp học một khóa tiếng Đức tại Đức trước khi học nghề, xem mục 11):

  Chứng chỉ tiếng Đức A1, A2, B1, B2 là gì?

  Để chứng minh trình độ tiếng Đức người nộp đơn cần trình chứng chỉ ngoại ngữ do một cơ sở tổ chức thi được cấp phép theo tiêu chuẩn của Hiệp hội khảo thí ngôn ngữ châu Âu (ALTE: Association of Language Testers in Europe) cấp. Những chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận hiện nay là:

  a) Chứng chỉ ngoại ngữ của Viện Goethe e.V.

  b) Chứng chỉ ngoại ngữ của telc GmbH.

  c) Chứng chỉ ngoại ngữ của Áo (ÖSD).

  d) Chứng chỉ "TestDaF" của Viện TestDaF e.V. (Viện Đại học từ xa Hagen và Đại học Ruhr Bochum, chỉ kiểm tra trình độ từ bậc B2 GER).

  e) Chứng chỉ ngoại ngữ ECL

  Chứng chỉ ngoại ngữ phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Cũng xin lưu ý rằng nếu bài thi chứng chỉ ngoại ngữ bao gồm các mô-đun khác nhau, thì Quý vị phải thi tất cả các mô-đun này tại cùng một cơ sở tổ chức thi. Việc thi các mô-đun khác nhau tại các cơ sở tổ chức thi khác nhau không đáp ứng được yêu cầu về chứng minh trình độ tiếng Đức.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline